बंद करे

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में प्रयुक्त निर्वाचक नामावली का पीडीएफ बिना फोटो वाली मतदाता सूची|

क्र स० विधान सभा न०/नाम फाइल
1 315 – फरेन्दा डाउनलोड (PDF 2.6GB)
2 316 – नौतनवा डाउनलोड (PDF 2.8GB)
3 317 – सिसवा डाउनलोड (PDF 2.8GB)
4 318 – महाराजगंज  डाउनलोड (PDF 3.2GB)
5 319 – पनियरा डाउनलोड (PDF 3.2GB)