बंद करे

गोरखपुर – फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 2019

क्र०सं० ब्लॉक का नाम मतदाता सूची
1 महराजगंज (सदर ) डाउनलोड (पीडीएफ 1737KB
2 फरेन्दा डाउनलोड (पीडीएफ 1265KB)
3 मिठौरा डाउनलोड (पीडीएफ 768KB)
4 पनियरा डाउनलोड (पीडीएफ 1100KB)
5 परतावल डाउनलोड (पीडीएफ 1504KB)
6 घुघुली डाउनलोड (पीडीएफ 1413KB)
7 निचलौल डाउनलोड (पीडीएफ 768KB)
8 सिसवा डाउनलोड (पीडीएफ 848KB)
9 लक्ष्मीपुर डाउनलोड (पीडीएफ 1430KB)
10 नौतनवा डाउनलोड (पीडीएफ 1369KB)
11 ब्रिजमनगंज , धानी डाउनलोड (पीडीएफ 1263KB)